Vetlanda-Posten
Vetlanda-Posten

Vetlanda-Posten

Lokalnyheter Sverige

Vetlanda-Posten

 

Könsfördelning

Kvinnor
46%
Män
54%

Ålder

Källa: Orvesto Konsument
16 - 34 år
13%
35 - 59 år
39%
60 - 80 år
48%