I en native berättade Bammer om sin nya investeringsplattform, där bolaget förmedlar internationellt spridda värdepapper och tillgångsslag i onoterade kvalitetsprodukter.

Läs hela artikeln här
Published 11 dec 2019