Fullskärm

Om produkten

SATSYTA 207x287 mm.
Det som absolut måste vara med skall ligga på denna yta = 5 mm innanför det skurna formatet

SKURET FORMAT 217x297 mm
Tidningens fysiska storlek

UTFALL 227x307 mm
Vid utfallande format, lägg till 10 mm runt om satsytan, varav 5 mm skärs bort