Fullskärm

Om produkten

Nå ut med ert budskap genom ett e-postutskick tillMarkets målgrupp. Ni bestämmer ett ämne som ni vill drivaoch Market skapar allt innehåll och står som avsändare förutskicket, med er som samarbetspartner. Innehållet kanbestå av bilder, texter, länkar till er hemsida etc.

Pris för ett utskick och en repeat