HD

Helsingborgs Dagblad

Helsingborg med omnejds överlägset mest lästa dagstidning.

Könsfördelning

Kvinnor
45%
Män
55%

Ålder

Källa: Orvesto Konsument
16 - 34 år
24%
35 - 59 år
37%
60 - 80 år
39%