HD

HD.se

Helsingborg med omnejds överlägset mest lästa dagstidningssajt.

Könsfördelning

Kvinnor
40%
Män
60%

Ålder

Källa: Orvesto Internet
16 - 34 år
25%
35 - 59 år
46%
60 - 80 år
29%