Maila local.adops@bonniernews.se

Digitalt material ska vara oss tillhanda senast 3 vardagar innan kampanjstart.För produktion av digitalt material så ska det vara oss tillhanda senast 5 vardagar innan kampanjstart.För ev frågor kontakta oss enligt ovan mailadress alt ring oss på 040 28 17 90