Fullskärm

Om produkten

Fastighetsnytt är Sveriges ledande medie för beslutsfattare inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen.

Vi ger våra läsare oberoende nyheter varje dag på Fastighetsnytt.se, i nyhetsbrev och i vårt magasin som kommer sex gånger per år. Tidningen har funnits sedan 1994 och har utvecklats från att vara en renodlad facktidskrift till att bli en central kunskapsförmedlare i branschen. Vi har en trogen läsekrets och majoriteten av våra besökare är här i sin yrkesroll för att ta del av kunskaper och nyheter som gör dem bättre i sitt dagliga arbete. Tidningen distribueras till ca 12 000 mottagare. 

Nr  Utgivning/ Materialdag / Teman

1. 12 februari/ 22 januari - Samhällsfastigheter
2. 9 april/ 22 mars - Kommuner och exploatering
3. 18 juni/ 3 juni - Hållbarhet
4. 10 september/ 26augusti - Business Arena Stockholm
5. 29 oktober/ 4 oktober - Stadsutveckling och arkitektur
6. 10 december/ 25 november - Nya lagar 2022 - så påverkas branschen

Se tidigare utgåvor.