Dagens Nyheter
Dagens Nyheter

Dagens Nyheter

Nationella Nyheter Sverige
Del av Bonnier News

DN Lördag

DN Lördags läsare utgör DNs läsarkrets i Sveriges största magasin för dagstidningar. 

Könsfördelning

Kvinnor
53%
Män
47%

Ålder

Källa: Orvesto Konsument
16 - 34 år
11.8%
35 - 59 år
37.6%
60 - 80 år
50.6%