Dagens Nyheter
Dagens Nyheter

Dagens Nyheter

Nationella Nyheter Sverige
Del av Bonnier News

DN Lördag

DN Lördags läsare utgör DNs läsarkrets i Sveriges största magasin för dagstidningar. 

Könsfördelning

Kvinnor
54%
Män
46%

Ålder

Källa: Orvesto Konsument 2022:1
16 - 34 år
8%
35 - 59 år
40%
60 - 80 år
52%