Fullskärm

Om produkten

Våra prenumeranter kan välja mellan en rad olika nyhetsbrev som kommer ut med olika frekvens under året.
Storlek är 600x200 px och maxvikt är 250kB. Format som vi mottar ärJPEG, GIF eller PNG.

Dagligt nyhetsbrev 5 ggr/vecka, ca 10.200 mottagare

Allmänmedicin 13 ggr/år, ca 8.800 mottagare

Barnsjukvård 5 ggr/år, ca 4.400 mottagare

Cancer 8 ggr/år, ca 5.600 mottagare

Diabetes 8 ggr/år, ca 4.500 mottagare

Hjärta-kärl 11 ggr/år, ca 5.800 mottagare

Infektion 9 ggr/år, ca 4.700 mottagare

Kvinnohälsa 10 ggr/år, ca 5.100 mottagare

Luftvägarna 6 ggr/år, ca 3.900 mottagare

Neurologi 8 ggr/år, ca 5.100 mottagare

Psykiatri 8 ggr/år, ca 6.800 mottagare

Mage-tarm 3 ggr/år, ca 3.600 mottagare

E-hälsa 19 ggr/år, ca 6.500 mottagare

Omvårdnad 25 ggr/år, ca 3.900 mottagare

Rörelseorganen 7 ggr/år, ca 4.300 mottagare

Jobb och karriär 1ggr/vecka, ca 13.100 mottagare

Karriärsöndag 20 ggr/år, ca 8.200 mottagare

Produkter

Säljs av

Specifikationer