Fullskärm

Om produkten

Våra prenumeranter kan välja mellan en rad olika nyhetsbrev som kommer ut med olika frekvens under året.

Dagligt nyhetsbrev 5 ggr/vecka, ca 10.200 mottagare

Allmänmedicin 13 ggr/år, ca 8.800 mottagare

Barnsjukvård 5 ggr/år, ca 4.400 mottagare

Cancer 8 ggr/år, ca 5.600 mottagare

Diabetes 8 ggr/år, ca 4.500 mottagare

Hjärta-kärl 11 ggr/år, ca 5.800 mottagare

Infektion 9 ggr/år, ca 4.700 mottagare

Kvinnohälsa 10 ggr/år, ca 5.100 mottagare

Luftvägarna 6 ggr/år, ca 3.900 mottagare

Neurologi 8 ggr/år, ca 5.100 mottagare

Psykiatri 8 ggr/år, ca 6.800 mottagare

Mage-tarm 3 ggr/år, ca 3.600 mottagare

E-hälsa 19 ggr/år, ca 6.500 mottagare

Omvårdnad 25 ggr/år, ca 3.900 mottagare

Rörelseorganen 7 ggr/år, ca 4.300 mottagare

Jobb och karriär 1ggr/vecka, ca 13.100 mottagare

Karriärsöndag 20 ggr/år, ca 8.200 mottagare

Säljs av

Specifikationer