Fullskärm

Om produkten

Native öppnar nya dörrar för er kommunikation.

Native Advertising, ofta förkortat Native, är annonser som är utformade på ett redaktionellt sätt. Det betyder att de dels ser ut som redaktionellt material (även om de alltid är tydligt märkta med ”Annons”), dels att innehållet strävar efter att följa övrigt material i tidningen eller på sajten.

Varför Native?

Redaktionella annonser ger er möjlighet att berätta er historia i en form och ett sammanhang som läsarna känner igen sig i. Dagens industri erbjuder en unikt trovärdig och relevant miljö för ert material. Innehållet och perspektivet väljer ni själva i samråd med vår Brand Studio.  Använd Native till att belysa er som arbetsgivare eller de tjänster ni behöver tillsätta lite mer utförligt. 

Hur går det till?

Väljer ni Native Advertising i Dagens industri projektleder vi er igenom hela processen. En checklista hjälper er att förmedla till oss vad ni vill säga. Erfarna skribenter, väl insatta i hur näringslivet och arbetsmarknaden fungerar, skapar sedan innehållet i dialog med er.

Är du nyfiken på vilka möjligheter du har att kommunicera med Native och vår Brand Studio när det gäller Employer Branding, så är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt
plats@di.se
+46 8 559 191 90