Dagens industri
Dagens industri

Dagens industri

Finans Sverige
Del av Bonnier News

Di Gasell

Ca 250 gäster vid varje tillfälle.
Lokalbor, småbolagsdirektörer, gasellföretag, entreprenörer och lokala medier.
 
 Läs mer på: https://gasell.di.se/

Könsfördelning

Kvinnor
50%
Män
50%