Notera att alla hel- och halvsidor skall ha +5 mm skärsmån.