Alla typsnitt ska vara inkluderade i PDFen. Svart text bör vara endast svart (K), ej cyan (C), magenta (M) eller gul (Y). Negativ (“vit”) text på färgplatta bör vara minst 12 pt, sanserif och halvfet stil pga. risken för misspass och punktförstoring.