Bilagans utformning
Format: mellan 190 x 270 mm och 280 x 385 mm (Di:s format)
Sidantal: mellan 2 och 32 sidor
Vikt: max 80 gram
Papperskvalitet: mellan 45 gram och 170 gram beroende på format, kvalitet och sidantal. Externa bilagor som skall ibladas får inte använda sig av Di:s rosa papper. Vissa papperssorter av "glättig typ" kan av tekniska orsaker inte ibladas. En dummy skall alltid sändas till Dagens industri för godkännande av papper och fysisk utformning.
Innehållsgranskning
I god tid innan bilagan skickas till tryck skall en lågupplöst PDF sändas till Di: 
anna.olsson@bonniernews.se 
mats.lagus@bonniernews.se  
magnus.hedberg@bonniernews.se 
för godkännande av innehåll.

Packning
- Ibladningsprodukterna skall levereras buntvis på pall
- Läggen skall alltid vara raka och jämnstötta
- Lägghöjden skall vara mellan 10 - 15 centimeter. (Minst 50 ex i varje lägg) Ibladningsprodukter som ej kan buntas kan levereras i kartonger, vilka måste vara lätta att öppna. Kartongerna packas på EURO-pall som märks enligt särskilda märknings-föreskrifter. Buntarna får inte vara plastade eller ihopbundna. För att bilagan skall hamna åt rätt håll vid ibladning så krävs följande vid leverans: Bold Printing Stockholm/DNEX: bilagan skall packas med "face up", dvs. vända med första sidan uppåt Bold Printing Borås: bilagan skall packas med "face down", dvs. vända med sista sidan uppåt Daily Print Umeå: bilagan skall packas med "face down", dvs. vända med sista sidan uppåt

Pallning
- Använd standard EURO
-pall med måtten 120 x 80 cm
- Lägg kartongskiva på pallen. Det skyddar det understa lagret av ibladningsprodukterna
- Buntar får ej placeras utanför pallens yta
- I varje hörn av den färdiga pallen placeras skyddande kartong för att undvika skador på ibladningsprodukterna
- Pallen slås in i plastfilm
- Pallen förses med ett trälock med samma mått som pallen
- Pallen “kryssbandas” med metall- eller plastband
- En av ibladningsprodukterna fästes väl synlig på utsidan av pallen (lämpligast i anslutning till märkningen)
- Pallen märks enligt särskilda märkningsföreskrifter 

Pallnotering
Varje pall skall ha en följesedel med följande uppgifter:  

- Produktnamn  

- Utgivningsdatum och utgåvenummer  

- Dagens industri  

- Uppdragsgivare (beställare)  

- Avsändare och mottagare 

 - Antal exemplar per lägg 

 - Antal pallar/pallnummer  

- Antal ibladningsprodukter på pallen  

- Totalt antal ibladningsprodukter  

- Skriv också “Ibladningsgods, lossas packsalen”  

- Ev. pallbyte skall framgå

Leveranstid
Leverans av bilagor till våra tryckerier skall ske: - helgfri måndag - fredag mellan kl 10 - 16 - tidigast fem och senast tre arbetsdagar före utgivningsdag till respektive tryckeri. Vid tidigare leverans än fem arbetsdagar utgår pallhyra. Förvarna tryckerierna via telefon två dagar före leverans.

Leveransadresser

STOCKHOLM  Bold Printing Stockholm/DNEX  Lastgatan, Esbogatan 11  164 94 Kista  Tel: 08-632 80 00 

BORÅS Bold BTT Ödesgärdsgatan 2 504 94 Borås Tel: 033-20 73 23, 070-311 89 83  

UMEÅ Daily Print  Förrådsvägen 9  901 70 Umeå  Tel: 090-17 61 00