Följande saker är viktiga att kontrollera: 


- Innehåller annonsen alla objekt som behövs? 
- Används enbart CMYK eller gråskala? 
- Har bilderna rätt upplösning? 
- Går annonsen att skriva ut?  

För att kontrollera detta krävs någon form av verktyg för kvalitetssäkring. 
Vi föreslår: 


- Callas 
- Pitstop 
- Acrobat Professional