- ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med kraven ovan 
- ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för magasinstryck

- ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.