Web: annonsinskick.di.se
Annonsmaterialet skall vara oss tillhanda
senast 10 arbetsdagar före utgivningsdag.  Döp filen till annonsörens namn+införingsdatum