Det är viktigt att se till att de bilagor som ska ibladas kommer i tid och väl uppmärkta. Bilagorna ska finnas hos oss senast kl. 12:00, 3 dagar för införandet. Pallarna ska vara uppmärkta med följande information:

• Produktens namn
• Produkt den ska ibladas i
• Ibladningsdatum
• Beställare/referens
• Antal levererade pallar/kolli
• Antal levererade exemplar
Bilagorna ska levereras på pall eller i kartong. Bilagor på pall önskas helst vara löst liggande i buntar med så stora lägg som möjligt. Buntar för iblading får inte levereras med buntplast.