Bilderna skall vara 200 dpi samt konverterade till CMYK med ICC-profil ISOnewspaper26v4.icc (klicka för att ladda ner fil). 

Ej OPI-länkade bilder.