Full screen

Description

Nyhetsbrevet kommer ut dagligen till ca 13 000 mottagare och har en öppningsfrekvens på över 30 %.  Målgruppen utgörs av tidningen Fastighetsnytts läsare samt många som följer utvecklingen inom sektorn för den byggda miljön.

Products

Sold by

Ad specifications