tv14 är ett magasin som kommer ut varannan lördag,  jämna veckor.Senaste bokning & materialdag är 12 dagar innan utgivningsdag..

http://annonsinskick.expressen.se